Lid worden

Aanmelding

De aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging. Dit kan door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en daarna per e-mail op te sturen naar de ledenadministratie (secretaris@tv-watec.nl). Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van enig jaar.

Contributie 2024

  • Senioren (18 jaar en ouder) € 80,00 per kalenderjaar
  • Junioren € 40,00 per kalenderjaar

Als u lid wordt dan betaald u voor het eerste jaar de helft van de contributie, daarna pas het volledige bedrag. De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Een juniorlid wordt seniorlid in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt.

Adreswijziging / Opzegging

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap van WATEC moeten schriftelijk of via e-mail gemeld worden bij de ledenadministratie (secretaris@tv-watec.nl). Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en uiterlijk vier weken voor 31 december van enig jaar bij de ledenadministratie. Na deze datum zal u het volgende jaar opnieuw in rekening worden gebracht.

Sleutel kantine en hek

Tegen betaling van een borgsom van € 5 is een sleutel te verkrijgen, die zowel op het toegangshek als op de buitendeur van de kantine past, om zo gebruik te kunnen maken van de kleedkamers, toiletten , baanverlichting en sproei-installatie. Deze sleutels zijn verkrijgbaar bij: Gerrit Poortinga, H.L. Emmensweg 17 te Wagenborgen, tel: 0596-541632.

Introducé

Het is toegestaan om iemand die geen lid is van TV Watec mee te nemen als introducé, om diegene kennis te laten maken met de tennissport en ons park en de vereniging. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • melden bij een van de bestuursleden per telefoon of e-mail
  • spelen onder begeleiding van een bestaand lid
  • er dient een vergoeding van € 2,50 per keer te worden betaald
  • maximaal twee keer als introducé gebruik maken van de faciliteiten op het park
  • na twee keer spelen kan de introducé alsnog lid worden van de vereniging

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ledenadministratie:

Siemon Bierma
Tel: 06-234 37 302
E-mail: secretaris@tv-watec.nl