Baanreglement

Reserveren van een baan

Reserveren van een tennisbaan vindt plaats via de Maandagochtend-app. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Sikke Heun, e-mail: reservering@tv-watec.nl. In de app dienen de namen, baannummer en tijdstip te worden vermeld.

Algemeen

 • Sportief gedrag op en om de banen is het algemene uitgangspunt. Onnodig om te vermelden dat vloeken, schelden of het bezigen van schuttingtaal uit den boze is.
 • Toegang tot de banen hebben uitsluitend leden van TV WATEC met eventueel een introducé.
 • Toegang hebben tevens die personen, die mee doen aan een toernooi, of aan een competitie.
 • Op de banen is het dragen van tenniskleding voorgeschreven, evenals het dragen van tennisschoenen, die geschikt zijn voor gravelbanen.
 • Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. In het clubhuis zijn honden verboden.
 • Bij sneeuw, ijzel, vorst en hevige regen mag er niet gespeeld worden op de banen. Het verwijderen van plassen op de baan mag alleen in overleg met de baancommissie.
 • Bij het verlaten van de baan dient men deze schoon achter te laten. Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft. Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken, zoals lege plastic flessen, sigarettenpeuken en kauwgom.
 • Alleen voor training, racketmix en toernooien stelt de vereniging ballen beschikbaar. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.
 • Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissaris c.q. het bestuur van TV WATEC.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger hierop aangesproken en zo nodig uit de kantine of van de baan verwijderd.
 • Buiten de dienstdoende barvrijwilliger en/of leidinggevende evenals leden van het bestuur, die zich als zodanig kenbaar maken, heeft niemand toegang achter de bar. Behandel iemand die achter de bar staat net zoals jezelf behandeld wilt worden.

Gedragsregels

 • Een ieder dient zich op het tennispark correct te gedragen.
 • Toeschouwers bezorgen geen overlast. Zij onthouden zich van commentaar en bemoeien zich niet met de tenniswedstrijd.
 • Het gebruik van alcoholische dranken op de baan evenals het tennissen onder invloed van alcohol is verboden. Onder de 18 jaar wordt geen alcoholische dranken verkocht. (zie: Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines) Er mag geen servies, meubilair en glaswerk meegenomen worden naar de tennisbanen. Bij het verlaten van de baan sleept men de baan en ruimt men de (eigen) ‘rommel’ op.
 • Er mag in de kantine niet gerookt worden.

Slepen, sproeien en baanonderhoud

Na het spelen dient u de baan te slepen met het sleepnet, volgens de instructie op de banen. Dit sleepnet dient na gebruik aan de haken achter de banen aan het hek opgehangen te worden. Het onderhoud wordt geregeld door de baancommissie en de groundsman. Tijdens wedstrijden, toernooien etc. moeten aanwijzingen van de commissieleden m.b.t. het sproeien, slepen e.d. opgevolgd worden. Zij en de groundsman zijn tevens bevoegd de banen onbespeelbaar te verklaren of te reserveren voor het noodzakelijk onderhoud.

Introducés

Er is altijd de mogelijk om een introducé mee te nemen om kennis te laten maken met tennis en ons park. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald van € 2,50 per keer. Iemand mag maximaal 2 maal geïntroduceerd worden. Introducés hebben dan dezelfde rechten en plichten als het lid dat hem/haar introduceert.

Baanverlichting

Volgens wettelijke bepalingen dient de baanverlichting tussen 23.00 en 07.00 uur uitgeschakeld te zijn.

Activiteiten

Verspreid over het jaar worden er tennislessen gegeven, competitiewedstrijden gespeeld, is er racket mix, zijn er clubkampioenschappen, toernooien, etc. Voor al deze activiteiten kunnen er door het bestuur en sommige commissieleden banen collectief gereserveerd worden. De genoemde activiteiten worden in het algemeen vermeld op de evenementenkalender.