Baanonderhoud

Voor het optimaal in conditie houden van de banen is er een baancommissie. Het onderhoud van de banen is een hele klus, zeker wanneer op of rond 1 april de banen weer opengaan. Het kan voorkomen dat de leden van de baancommissie u om hulp vragen. Stel hen dan niet teleur, het gaat meestal om 1 of 2 zaterdagen.

Huisregels

Men is verplicht na het spelen de banen te slepen met het sleepnet. In het voorjaar (dus aan het begin van een nieuw tennisseizoen) kan het nodig zijn dat de banen nog gerold moeten worden. In dat geval zal er een notitie in de kantine hangen.

Tijdens het spelen (vooral in het voorseizoen) kunnen er putten in de baan komen. Vraag in dat geval altijd iemand van de baancommissie om raad en volg deze op. Belangrijk is voorts dat goed schoeisel wordt gebruikt waarvan het profiel maximaal 2 a 3 mm mag bedragen, zonder hak.

Bij droog weer moet er voldoende gesproeid worden. Bij het sproeien geldt:
– Eerst de afsluiter van de sproeier openen (deze bevinden zich op de banen)
– Dan de rode knop aanzetten. Deze bevindt zich in de kantine naast de dameskleedkamer.

Na het sproeien:
– Eerst de rode knop uitzetten,
– Daarna de afsluiter op de baan dichtdoen

Voor informatie en het melden van technische gebreken kunt u contact opnemen met Jan Stam, e-mail: technisch@tv-watec.nl